ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะพานิชการโฟม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะพานิชการโฟม
MANAPANICH FOAM LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายรณสิธ ถนอมรักษ์, นายสมชาย จือวงษ์, นางสาวทัศนีย์ คงคาสุริยฉาย, นางสาวช้องมาศ ถนอมรักษ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 96/1 หมู่ 9 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a