บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จำกัด

0
46
บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จำกัด
ERAWAN RUBBER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเมธา มารีอนุเคราะห์, นางสาวชลอศรี ชาญจารุจิตร์, นายพรชัย อริยะเมธิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230461
ทุนจดทะเบียน : 16000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและขายโอริง,ซีล ขายปลีก,ขายส่ง ยางโอริง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 67/11 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2899-2946-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a