บริษัท เอราวัณ มาร์เก็ตติ้ง พี.เค. จำกัด

0
21
บริษัท เอราวัณ มาร์เก็ตติ้ง พี.เค. จำกัด
ERAWAN MARKETING P.K. CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประคัลภ์ ลีลุเดช, นายวุฒิชัย เสถียรโรจน์สกุล, นางอัญชลี ลีลุเดช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231876
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์ทำจากยางพารา ค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนของต้นยางพารา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20/55 หมู่ 8 ซ.กำนันแม้น 3 ถ.เอกชัย แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a