ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ยางไทยพาณิชย์

0
17
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ยางไทยพาณิชย์
THAI RUBBER PRODUCTS LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิเชียร วิศวธนพงษ์, นางสาววิไล วิศวธนพงษ์, นางสาวศรีสุดา วิศวธนพงษ์, นายวิชัย วิศวธนพงษ์, นายมานิตย์ วิศวธนพงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 221254
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายยางชนิดต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 149 ซ.เย็นจิตต์ ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2243-5957
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a