บริษัท เอ็น.เอส.แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

0
3
บริษัท เอ็น.เอส.แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
N.S.MANUFACTURING COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุนีย์ คล้ายกุล, นายสมชัย ราขุรัชต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มกราคม 2529
ทุนจดทะเบียน : 7000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างปั้มโลหะและพ่นสีชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 300 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2463-0087
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a