ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โมเดอร์น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โมเดอร์น
SIAM MODERN LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบดินทร์ สารารัก, นางภัทรวรรณ สารารัก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มีนาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้ โลหะ ทุกชนิดและชุดเครื่องครัวต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3629/2 ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2291-3254
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a