บริษัท ช๊อปฟอยล์ จำกัด

0
6
บริษัท ช๊อปฟอยล์ จำกัด
SHOP FOIL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนฤมล ตั้งศิริอักษร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235919
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตภาชนะบรรจุพลาสติก เช่น ขวด และทำแผ่นอลูมิเนียม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 30/2 หมู่ 8 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี แขวง ละหาร เขต บางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2925-5091
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a