บริษัท นำไทย สตรองแพ็ค จำกัด

0
6
บริษัท นำไทย สตรองแพ็ค จำกัด
NUMTHAI STRONGPACK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวรรณ อารีย์จิตเกษม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236004
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติกหิ้ว ถุงพลาสติกเชือกพลาสติก ใบตองพลาสติกจำหน่ายถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติกหิ้ว ถุงพลาสพลาสติก ใบตองพลาสติกใบตองพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 188 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a