บริษัท โอ แอนด์ ซี พลาสติก จำกัด

0
22
บริษัท โอ แอนด์ ซี พลาสติก จำกัด
O & C PLASTIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประพันธ์ เตมัยสมิธิ, นายบุญเลิศ เตมัยสมิธิ, นางทิพาพร เตมัยสมิธิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 227530
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3288-3292 ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2731-0504
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a