บริษัท ยามาชินะ กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด

0
14
บริษัท ยามาชินะ กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
YAMASHINA BANGKOK FASTENING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุเทพ ก้องธรนินทร์, นายสุทัศน์ ก้องธรนินทร์, นายทามตสุ ทูรูโซเอะ, นายโทชิอะกิ ฟูกูตานิ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235739
ทุนจดทะเบียน : 23000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไปและผลิตอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/4 หมู่ 7 ซ.ร่วมใจ ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2740-5655
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a