บริษัท โคเซ่ ยาชิโยดา วีล จำกัด

0
50
บริษัท โคเซ่ ยาชิโยดา วีล จำกัด
KOSEI YACHIYODA WHEEL COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบัณฑิต ชาญคณิต, นางสาวมาริสา ชาญคณิต, นางอัจฉริยา ชาญคณิต, นายนภดล วรวัฒนชัย, พลเรือโทสมนึก เทพวัลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 228682
ทุนจดทะเบียน : 44000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 640/63-66 ถ.เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2656-5010
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a