บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด

บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด
INTRONICS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา, นายชัยสิทธิ์ ธรรมพีร, นายวีรวัฒน์ สิรโยภาส, นายคจิตร์ วิศิษฐวาณิชย์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 229969
ทุนจดทะเบียน : 75000000
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ อุปกรณ์ล่อฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1436/17 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2939-1222
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a