บริษัท วรพล ออยล์ แอนด์ อาร์ต จำกัด

0
25
บริษัท วรพล ออยล์ แอนด์ อาร์ต จำกัด
WORRAPOL OIL & ART CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวรพล ชูธงชัย, นางณัฐกาญจน์ ชูธงชัย, นางศิริลักษณ์ ชัยสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236102
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันที่ใช้แล้วและทินเนอร์ที่ใช้แล้วรับจ้างหล่อทองเหลืองและขัดทองเหลือง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 81/11 หมู่ 5 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-2806-9454
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a