บริษัท สยามแท็ค จำกัด

0
20
บริษัท สยามแท็ค จำกัด
SIAM TACK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกียรติศักดิ์ จิรกัญจนะ, นางวัลภา จิรกัญจนะ, นางสาวพิมพ์ใจ จิรกัญจนะ, นางสาวดวงใจ จิรกัญจนะ, นางสาวแก้วใจ จิรกัญจนะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233255
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนลำโพง ผลิตชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 60/110 หมู่ 6 ซ.เอกชัย 74 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2451-2578-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a