บริษัท เอส ซี เอ็ม สตีล จำกัด

0
29
บริษัท เอส ซี เอ็ม สตีล จำกัด
S C M STEEL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายรณชัย ลือกิตินันท์, นายธีรพงศ์ ลือกิตินันท์, นางสาววิลาวัณย์ ลือกิตินันท์, นายวรเทพ ลือกิตินันท์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231947
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโลหะรับจ้างพับ ตัด ปั้นรูปโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 39/3 หมู่ 3 แขวง ห้วยกะปิ เขต เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a