บริษัท นิมบัส ซอฟแวร์ จำกัด

บริษัท นิมบัส ซอฟแวร์ จำกัด
NIMBUS SOFTWARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข, นายรอนนี่ แอฟว์รัม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์บริการติดตั้ง ออกแบบโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 919/236 อาคาร จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 1813 ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2630-3007
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a