บริษัท พี แอนด์ พี อินโนแอทเทค จำกัด

บริษัท พี แอนด์ พี อินโนแอทเทค จำกัด
P & P INNO@TECH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพงษ์เลิศ เกตุภู่พงษ์, นายพิสุทธิ์ วัฒนกุล, นางสาวพงษ์จิตต์ เกตุภู่พงษ์, นางเจี่ยมจิตต์ เกตุภู่พงษ์, นางวรรณภา เกตุภู่พงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 46 ซ.โชติวัฒน์ ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-1408-9996
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

Be the first to comment

Leave a Reply