บริษัท วี.โอ.พี. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท วี.โอ.พี. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
V.O.P IMPORT EXPORT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวพิมล สวัสดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกเครื่องถ่ายเอกสารและผงหมึกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 36/71 หมู่ 4 ซ.ทุ่งมังกร 10 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2880-7217
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a