บริษัท ไอทีเอส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท ไอทีเอส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด
ITS INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิญวัฒน์ นราภิรมย์ขวัญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว บริการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ และเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการติดตั้งเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและแก้ไขซ่อมแซมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริการบำรุงรักษาและแก้ไขที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 109 อาคาร ซี.ซี.ที. ชั้น 10 ห้อง 3 ถ.สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-4616-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

Be the first to comment

Leave a Reply