ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อาร์ เจ กรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อาร์ เจ กรุ๊ป
NRJ GROUP LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววาสนา เอาเจริญยิ่งและ นายนพรถ จำชาติ, ไม่มี, นางสาววาสนา เอาเจริญยิ่ง, นายวิรุด นิมมา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 ตุลาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 159 ซ.ลาดพร้าว 96 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2947-8580
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส. คอมซัพพลายส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เอส. คอมซัพพลายส์
N.R.S.COMSUPPLYS LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจริน พึ่งพิบูลย์, นางสาวสมร พึ่งพิบูลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์และซ่อมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 511/55 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2291-6114
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อาร์ เอส ดีเวลลอปเม้นท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อาร์ เอส ดีเวลลอปเม้นท์
N R S DEVELOPMENT LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิยม ทรัพย์ประเสริฐ, นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์ทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235243
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : รับทำแม่พิมพ์,กลึง,ไส,เจาะ,ตัด,สกัดโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69/1 หมู่ 8 ถ.ทางหลวง 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2952-9363#1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.ที.คอมพิวซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.ที.คอมพิวซัพพลาย
N.R.T.COMPUTE SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ รัตนไตร, นางสาวชญาดา รัตนไตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 สิงหาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษคอมพิวเตอร์จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานรับจ้างพิมพ์งาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 56/130 ซ.สุขใจ 2 ถ.เอกชัย แขวง บางขุนเทียน เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.พลาสติก 2000

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.พลาสติก 2000
N.R. PLASTIC (2000) LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิมิตร วนิชโรจนาการ, นางเอกประภา ชื่นสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 ตุลาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 9510000
ประเภทธุรกิจ : ขวดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 120 หมู่ 18 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a