บริษัท โกลบอล ซัพพลายส์ โพรไวเดอร์ จำกัด

0
29
บริษัท โกลบอล ซัพพลายส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
GLOBAL SUPPLIES PROVIDER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสันติวัฒน์ สุขัคคานนท์, นายสุวิทยา สุขัคคานนท์, นางละเมียด สุขัคคานนท์, นางสาวรัตนศิริ สุขัคคานนท์, นางมาลินี สุขัคคานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 เมษายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์ให้บริการเป็นที่ปรึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/45 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ แขวง บางเมือง เขต เมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a