บริษัท เทคอะเรสท์ จำกัด

0
28
บริษัท เทคอะเรสท์ จำกัด
TAKE- A- REST CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกฤษดา ใต้ธงชัย, นางสาววรรณนิภา สุวรรณเกษร์, นางสาวดวงดาว ใต้ธงชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : หมึกพิมพ์ทุกประเภทส่งออก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 68/33 ซ.อินทามระ 40 ถ.สุทธิสาร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2277-3934
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a