บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด

0
1
บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด
TKI PERPETUAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย, นางนัฐวรา บุญญาปะมัย, นายวันชัย สว่างวงศากุล, นางจิรพรรณ ลี้ถาวร, นางสาวปรีญา แสงมณี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 300000000
ประเภทธุรกิจ : ขายนาฬิกา,ปากกา เครื่องอัญมณีและเครื่องหนังทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 155 ถ.ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a