บริษัท พาสปอร์ต พริ้นติ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด

0
9
บริษัท พาสปอร์ต พริ้นติ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด
PASSPORT PRINTING SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโกศล ปัทมะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเข้าประมูลเพื่อรับจ้างหรือจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 141 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 6791333
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a