บริษัท ตรี อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท ตรี อินดัสตรี้ จำกัด
THREE INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอดิศักดิ์ ศักดิ์ไพศาล, นายเสรี ศักดิ์ไพศาล, นางสุธี ศักดิ์ไพศาล, นางงามจิต มุทะธากุล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230879
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างตัด, พับแผ่นเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 850/18 หมู่ 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

Be the first to comment

Leave a Reply