บริษัท แมคอินเตอร์เทรด จำกัด

0
18
บริษัท แมคอินเตอร์เทรด จำกัด
MAC INTERTRADE CORP., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงผลิตเคมีภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวิมล วีระปรศุ, นางดาวนภา เชิดเกียรติศักดิ์, นายอรรณพ เชิดเกียรติศักดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230153
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและผลิตเคมีสี เคมียา อาหารสัตว์ และเซรามิค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54/456 หมู่ 5 ถ.พัฒนาการ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2321-9155
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a