บริษัท แวกซอน จำกัด

0
19
บริษัท แวกซอน จำกัด
WAXON CORPORATION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงผลิตเคมีภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า  ติดต่ออีเมล์ advertising(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปกิต อุตมโชติ, นางวิภา อุตมโชติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230204
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 45/66-67 หมู่ 13 ถ.เสรีไทย แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2918-6227
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a