27 C
Bangkok
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020
หน้าแรก บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ได้แก่

– หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งต้องรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน และหุ้นส่วนจำพวกนี้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างได้

– หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างไม่ได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ เจริญการช่าง

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ เจริญการช่างบริษัทการบำรุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็น ซูพีเรียร์

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็น ซูพีเรียร์บริษัทการขายส่งด้ายและผ้า ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลขทะเบียนนิต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวาลินน์ กรุ๊ป

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวาลินน์ กรุ๊ปบริษัทการผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด และขัดเงา ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วาย.ที.ทรานสปอร์ต

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วาย.ที.ทรานสปอร์ตบริษัทการขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ท...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชโย เซอร์วิส

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชโย เซอร์วิสบริษัทการซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์สำหรับบ้านและสวน ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกรณ์พัทธ์ ซัพพลาย

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกรณ์พัทธ์ ซัพพลายบริษัทกิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัส หนูพันธ์

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัส หนูพันธ์บริษัทการขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฏิมากรรม คนปั้นปูน

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฏิมากรรม คนปั้นปูนบริษัทการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงสกาว

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงสกาวบริษัทการบริการด้านการจัดเลี้ยง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลขทะเบียนนิติบุคคล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาพรฟาร์ม 2553

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาพรฟาร์ม 2553บริษัทร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลข...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกบัวหลวง

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกบัวหลวงบริษัทการผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนทรัพย์787

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนทรัพย์787บริษัทการขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดัชมิลล์ยโสธร

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดัชมิลล์ยโสธรบริษัทการขายส่งผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลขทะเบียนนิติบุคค...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยักษ์สยามไทย

0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยักษ์สยามไทยบริษัทการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเม...

งานน่าสนใจ

mnet-ยกเลิกตารางถ่ายทำรายการ-i-land-หลังพบพนักงานทำความสะอาดติด-covid-19-–-korseries

Mnet ยกเลิกตารางถ่ายทำรายการ I-LAND หลังพบพนักงานทำความสะอาดติด COVID-19 – Korseries

0
ได้มีรายงานข่าวยืนยันว่า มีหนึ่งในพนักงานทีมทำความสะอาดฉากของรายการ I-LAND ติด COVID-19 ซึ่งล่าสุดทาง Mnet ได้ออกมาประกาศถึงการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแล้วอ้างอิงรายงานจากสำนักข่าว Dispatch ในวันที่ 14 สิงหาคม ได้ระบุว่า พนักงานทำความสะอาด นามสมมติ A ...