27 C
Bangkok
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020
หน้าแรก บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินของห้างทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใช้หนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวได้ และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิที่จะจัดการกับห้างหุ้นส่วนได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญจำแนกเป็น 2 ประเภท คือ

  • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศรีเฉลิม ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นติ้ง

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศรีเฉลิม ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นติ้งบริษัทการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ห...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บีช็อต โปรดัคชั่น

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บีช็อต โปรดัคชั่นบริษัทกิจกรรมด้านความบันเทิง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลข...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จูปิเตอร์คอน

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จูปิเตอร์คอนบริษัทการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเ...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เคบีช้อป ช้อปปิ้ง

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เคบีช้อป ช้อปปิ้งบริษัทการขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์โทรทัศน์วิทยุ และโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อม...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เดอะ เดสติเนชั่น คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์)

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เดอะ เดสติเนชั่น คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์)บริษัทกิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิต...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ถิงถิง บางใหญ่

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ถิงถิง บางใหญ่บริษัทการขายส่งสินค้าทั่วไป ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลขทะเบ...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บานาน่า บางกอกทรานสปอร์ต

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บานาน่า บางกอกทรานสปอร์ตบริษัทการขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อ...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอชดีซีจี

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอชดีซีจีบริษัทร้านขายปลีกเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ เลขทะเบียน...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล รถบ้านแฝด

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล รถบ้านแฝดบริษัทการขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บานาน่า บางกอก ทราเวล

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บานาน่า บางกอก ทราเวลบริษัทกิจกรรมบริการสำรองอื่น ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทุ่งกุลาสมาร์ทฟาร์มเมอร์

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทุ่งกุลาสมาร์ทฟาร์มเมอร์บริษัทการผลิตอากาศยานยานอวกาศและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ชัยอารีย์เอสเธติก

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ชัยอารีย์เอสเธติกบริษัทการขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสิ...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กราวส์คาเฟ่

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กราวส์คาเฟ่บริษัทการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อี...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ปืนวิรัชและเพื่อน

0
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ปืนวิรัชและเพื่อนบริษัทการขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามไ...

งานน่าสนใจ

mnet-ยกเลิกตารางถ่ายทำรายการ-i-land-หลังพบพนักงานทำความสะอาดติด-covid-19-–-korseries

Mnet ยกเลิกตารางถ่ายทำรายการ I-LAND หลังพบพนักงานทำความสะอาดติด COVID-19 – Korseries

0
ได้มีรายงานข่าวยืนยันว่า มีหนึ่งในพนักงานทีมทำความสะอาดฉากของรายการ I-LAND ติด COVID-19 ซึ่งล่าสุดทาง Mnet ได้ออกมาประกาศถึงการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแล้วอ้างอิงรายงานจากสำนักข่าว Dispatch ในวันที่ 14 สิงหาคม ได้ระบุว่า พนักงานทำความสะอาด นามสมมติ A ...