บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด

0
21

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด
BANGKOK NANYANG CHEMICAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชวลิต ภูรีสถิตย์, นายไชยวุฒิ ภูรีสถิตย์, นายชัยยุทธ ภูรีสถิตย์, นางสาวน้องนุช ภูรีสถิตย์, นางสาวมาลินี ภูรีสถิตย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232818
ทุนจดทะเบียน : 60000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแอมโมเนียไนเตรทและเคมีภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 169-171 ถ.หลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2224-0074
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด