บริษัท อาร์เอสวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 888 (ประเทศไทย) จำกัด

0
18

บริษัท อาร์เอสวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 888 (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 715562002195
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจัดตั้ง ที่ปรึกษา วิจัย พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 142 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท อาร์เอสวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 888 (ประเทศไทย) จำกัด