ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทร การยาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทร การยาง
บริษัทการขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 923562000504
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการซื้อน้ำยางสด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 155 หมู่ที่ 2 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทร การยาง