ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภูมินทร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภูมินทร์
บริษัทร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 403562003095
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อค้าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม สุรา เบียร์ ไวน์ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/3 หมู่ที่ 21 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภูมินทร์