ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชชนันทน์ คอนสตรัคชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชชนันทน์ คอนสตรัคชั่น
บริษัทการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 723562000492
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 353 หมู่ที่ 5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชชนันทน์ คอนสตรัคชั่น