ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชช์ ครีเอชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชช์ ครีเอชั่น
บริษัทร้านขายปลีกเครื่องหอม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 113562000048
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกเครื่องหอม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องหอม เทียนหอม ก้านไม้หอมกระจายกลิ่น ถุงหอม
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 819/209 หมู่บ้าน สุริยา เพลส หมู่ที่ 12 ถนนบัวนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชช์ ครีเอชั่น