ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนตรี-ดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนตรี-ดี
บริษัทกิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 103562014405
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 79/100 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนตรี-ดี