ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมเอ็ดดูเทนเม้นท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมเอ็ดดูเทนเม้นท์
บริษัทกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 113562002733
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการให้คำปรึกษาวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 278/522 อาคารดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา หมู่ที่ 4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมเอ็ดดูเทนเม้นท์