ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลธร เดอะ ท็อป ซีเครท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลธร เดอะ ท็อป ซีเครท
บริษัทการขายตรง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 903562003511
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : การขายตรง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อเป็นนายหน้าตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 31 หมู่ที่ 3 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลธร เดอะ ท็อป ซีเครท