ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตะวัน การสุรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตะวัน การสุรา
บริษัทการผลิตสุรากลั่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0343561003416
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตสุรากลั่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการผลิตสุรากลั่น
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 125 หมู่บ้าน นาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตะวัน การสุรา