ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า
บริษัทการขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 513562000192
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า และรับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ทุกชนิดทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 36/2 ถนนรอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า