ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอมเน็ตเวิร์ค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอมเน็ตเวิร์ค
บริษัทกิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 333562001018
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 50000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกประเภท และให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 86 หมู่ที่ 11 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอมเน็ตเวิร์ค