ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดังดีมีเดีย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดังดีมีเดีย
บริษัทการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 653562000027
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 350000
ประเภทธุรกิจ : การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์) มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ รับโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 46 หมู่ที่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดังดีมีเดีย