ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว พี เอ็น เน็ทเวิร์ค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว พี เอ็น เน็ทเวิร์ค
บริษัทการติดตั้งไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 163562001176
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อติดตั้งและเดินสายอินเตอร์เน็ทภายในและภายนอกอาคาร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 86 หมู่ที่ 5 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว พี เอ็น เน็ทเวิร์ค