ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.เอ.กรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.เอ.กรุ๊ป
บริษัทการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 313561002371
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์) มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจัดทำรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ อัดสปอร์ตโฆษณา รับโฆษณา
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 315 หมู่ที่ 13 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.เอ.กรุ๊ป