ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิล เอ็น.ดี.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิล เอ็น.ดี.
บริษัทการขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 903562001829
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มิถุนายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อซื้อขายไม้ยาง แปรรูปไม้ยาง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 43/3 หมู่ที่ 9 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิล เอ็น.ดี.