ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอสเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอสเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัทกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 203562003186
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ก่อสร้าง งานคอนกรีต ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ทุกชนิด และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 166/85 หมู่ที่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเอสเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง