ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู.อาร์.ที.เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู.อาร์.ที.เซอร์วิส
บริษัทการกลึงกัดไสโลหะ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 203562004930
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การกลึงกัดไสโลหะ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายงานแปรรูป อาทิเช่น งานกลึง กัด เจียร์ เจาะ ตัด พับ เคลือบ รวมถึงงานเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 11 หมู่ที่ 4 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู.อาร์.ที.เซอร์วิส