ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู อิน เซอร์เจอรี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู อิน เซอร์เจอรี่
บริษัทร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 903562001608
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 919 ถนนกาญจนวนิช ซอย 21 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู อิน เซอร์เจอรี่