ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำดา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำดา
บริษัทการผลิตกาแฟ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 903562002507
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตกาแฟ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อผลิตและแปรรูป กาแฟเม็ด ผงโกโก้
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 75/50 ถนนชมทุ่ง ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำดา