ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงไทยขอนแก่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงไทยขอนแก่น
บริษัทการขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 403562002633
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อตัวแทนจำหน่ายส่งและปลีก บุหรี่ยาสูบ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 17-19 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงไทยขอนแก่น